Assens Bil Center - Bosch Car Service
service service-and-repairsservice diagnosisservice brake-serviceservice battery-serviceservice lightsservice exhaust-systemservice tire-serviceservice diesel-serviceservice ac-service

Beskyttelse

Politik om databeskyttelse

1. Dataansvarlig

2. Kontaktperson for spørgsmål vedrørende registret
3. Navnet på registret

4. Formålet med behandlingen af personoplysninger

Personlige oplysninger bruges til at administrere kunderelationer, administrere kontakter, markedsføringsformål og andre formål i forbindelse med onlinetjenester.

5. Informationsindhold i registret

Registret kan indeholde følgende person- og kontaktoplysninger. Brugerleverandør eller person identificerer oplysninger som navn eller personligt identifikationsnummer for at identificere en kunde i tilfælde af en kreditaftale. Kontaktoplysninger, såsom adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Betalingsoplysninger, herunder kreditaftaler og andre faktureringsoplysninger. Med kundens samtykke, lokationsoplysninger. Oplysninger, der vedrører brug af tjenester og afledt af analyse Indkøbshistorik, bestilte produkter og deres prisoplysninger. Leveringsoplysninger, såsom den valgte leveringsmetode og leveringsadresse. Produktanmeldelser gemmes også.

Den vigtigste informationskilde er brugeren selv, og vi kan også få mere information om vores partnere, såsom en kreditudbyder. I overensstemmelse med bestemmelserne i forordningen om databeskyttelse formidler vi ikke personlige oplysninger, som vi modtager fra tredjepart, i den første kontakt med kunden eller senest inden for en måned efter modtagelse af persondata.

Vi holder også styr på din feedback, udveksling af meddelelser og andre kontaktoplysninger med vores kundeservice samt oplysninger om godkendelse og forbud mod markedsføring.

6. Typiske informationskilder

Personoplysninger indsamles på hjemmesiden, når du udfylder kontaktformularer. Derudover kan personoplysninger indsamles fra virksomhedens øvrige IT-systemer, samt brug af sociale medier i forbindelse med funktioner hos kontrolenheden, hvis personen får et separat skriftligt samtykke til brug af data og virksomhedens markedsføringsregister til kunder eller udnyttelse af markedsføringsformål. Personoplysninger kan også suppleres med andre personoplysninger, der håndteres, indsamles eller købes af virksomheden.

Ved at bruge cookies og lignende indsamler vi oplysninger om brugere af indholdet på websider. Disse oplysninger kombineres ikke med virksomhedens kunde- og markedsføringsfortegnelser. (Se afsnit om cookies).

7. Almindelig levering af oplysninger

Repræsentanten kan videregive oplysninger i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og kræver blandt andet kontrolområdet for forretningspartnere med henblik på markedsføring, medmindre den registrerede person har forbudt videregivelsen af sådanne oplysninger.

Derudover kan personoplysninger overføres til retten, politiet eller tilsynsmyndigheden inden for de tilladte grænser og som lovmæssigt obligatorisk.

8. Overførsel af data uden for EU eller EØS

Data kan overføres uden for EU eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i henhold til loven om persondata.

9. Grundlæggende oplysninger om registerbeskyttelse

Personoplysningerne i registret holdes fortrolige. Det computernetværk og den hardware, hvor registret opbevares, er beskyttet af en firewall og andre nødvendige tekniske foranstaltninger.
Dataoverførsel via formular er elektronisk beskyttet. Databaser og deres sikkerhedskopier er placeret i låste lokaler og må kun benyttes af autoriserede medarbejdere og samarbejdspartnere, der har ret til at behandle data på deres vegne.

10. Ret til at inspicere

Den registrerede person har ret til at inspicere oplysningerne i kunde- og markedsføringsregisteret. En skriftlig verifikationsanmodning skal sendes til den person, der er ansvarlig for det registrerede register. Anmodningen om verifikation kan også indgives personligt til registratorens kontor på ovennævnte adresse. Henvendelser besvares så hurtigt, det er muligt.

11. Rettelse af oplysningerne

Registrerede personer har ret til at forbyde brugen af deres oplysninger til direkte reklame, fjernsalg eller anden direkte markedsføring, opinionsundersøgelser og markedsundersøgelser og kan kræve berigtigelse af ukorrekte data ved at kontakte den person, der er ansvarlig for registret eller ved at underrette registratoren/kundeservice.
Ændringerne i registret skal ske senest en måned efter henvendelsen.

Om cookies

Vi bruger cookies, der gør det nemmere at bruge vores hjemmeside.
Vi bruger cookies til at hjælpe os med at spore og forbedre besøgendes trafik i vores tjenester. Vi bruger også cookies til service, brugeranalyse og tilpasning af brugeroplevelsen. Ved at bruge cookies og andre lignende teknologier indsamler vi oplysninger om, hvordan og hvornår vores tjenester bruges.